Home > 行事計画 >スケジュール

スケジュール

スケジュール

2020年6月   前月   次月

日付 時間 行事(大会・会議等) 場所
01日(月)      
02日(火)      
03日(水)      
04日(木)      
05日(金)      
06日(土) 09:00~ 渋川市スポーツ少年団結団式 子持社会体育館
07日(日)      
08日(月)      
09日(火)      
10日(水)      
11日(木) 19:00~ 渋川市空手道連盟通常総会 渋川市武道館
12日(金)      
13日(土) 09:00~ 渋川空友館通常総会・家族親睦会 古巻公民館
14日(日) 09:00~ 第63回JKA全国空手道選手権大会(中止) 高崎アリーナ
15日(月)      
16日(火)      
17日(水)      
18日(木)      
19日(金)      
20日(土)      
21日(日) 09:00~ 渋川市民スポーツ祭赤城地区空手道大会 赤城北中学校体育館
22日(月)      
23日(火)      
24日(水)      
25日(木)      
26日(金)      
27日(土) 13:30~ 渋空連技術講習会(強化練習会)6/27~28 渋川市武道館
28日(日)      
29日(月)      
30日(火)      
ページTOPへ